Oferta

Pomoc techniczno-prawna bez kosztów wstępnych

 

WYCENY  POJAZDÓW

Wykonuję:

– oceny techniczne dotyczące określenia wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym.

– wyceny wszystkich rodzajów pojazdów na dzień wskazany przez zleceniodawcę ( nawet do 20 lat wstecz ), z uwzględnieniem np.: utraty wartości rynkowej, przeprowadzonych napraw, specyfiki użytkowania.

– wyceny pozostałości powypadkowych pojazdów.

– wyceny pojazdów nietypowych tj: pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, pojazdów zabytkowych, kamperów, naczep, przyczep.

Wyceny opracowuję na podstawie oględzin pojazdu lub udostępnionej dokumentacji – na potrzeby Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego, Sądów,  firm leasingowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, transakcji prywatnych.

 

KOSZTORYSY  NAPRAW

Opracowuję:

– kosztorysy napraw powypadkowych i mechanicznych wszystkich rodzajów pojazdów

– kosztorysy napraw uwzględniające różne warianty rozliczeń: serwisowy, urealniony, szacunkowy – przy użyciu programów eksperckich ( Eurotax, Infoekspert, Audatex, DAT )

– opinie weryfikujące kosztorysy wykonane przez firmy ubezpieczeniowe.

– kosztorysy uzupełniające , uwzględniające stwierdzone dodatkowe uszkodzenia ujawnione w trakcie naprawy warsztatowej.

Kosztorys naprawy może być sporządzony na podstawie oględzin pojazdu lub po analizie udostępnionej dokumentacji.

WAŻNE !

Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat, przyjąłeś wypłatę odszkodowania z OC sprawcy i masz wątpliwości, czy kwota odszkodowania była wyliczona prawidłowo , oferuję pomoc w zakresie weryfikacji wyceny szkody.
Nie jest istotne czy uszkodzony samochód został naprawiony, zezłomowany, sprzedany…

 

POJAZDY  ZABYTKOWE

Przygotowuję:

– opinie techniczne dotyczące kwalifikacji rodzajów pojazdów jako zabytkowe, unikatowe, kolekcjonerskie, historyczne ( mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji ).

– karty ewidencyjne zabytku ruchomego ( tzw. ‘’Biała karta’’ ).

– kompletną dokumentację do rejestracji pojazdu jako zabytkowy na terenie RP ( na tzw. „żółte tablice’’ ) także pojazdów których dokumenty zostały utracone.

– wyceny oraz kosztorysy napraw pojazdów zabytkowych .

Pomagam w nadzorowaniu procesu wpisu pojazdu do Ewidencji Zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

WAŻNE !

Aby pojazd mógł być uznany za zabytkowy, musi spełnić wiele różnorodnych warunków. Są one zawarte w ustawie z 23 lipca 2003 r. ‘’O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami’’. Pełny jej tekst można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2003 r. nr 162 pozycja 1568.
Wynika z niej, że pojazd zabytkowy powinien:
 – posiadać co najmniej 30 lat a dany model nie może być produkowany co najmniej od 15 lat;
 – powinien posiadać minimum 75 % zachowanych części oryginalnych, w tym główne podzespoły – nadwozie, silnik , układ napędowy.
Ustawa wspomina także o zakwalifikowaniu do pojazdów zabytkowych także pojazdów nowszych, ale stanowiących unikalne egzemplarze z uwagi na wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne i jednostkową produkcję.

 

INNE  OCENY  TECHNICZNE

Sporządzam :

– opinie/oceny techniczne dotyczące zmian konstrukcyjnych pojazdów, np.: zmiana ilości miejsc, zmiana rodzaju pojazdu, określenie prawidłowej ładowności, nacisków osi, zmiana rodzaju zabudowy.

– opinie na temat jakości przeprowadzonych napraw pojazdów.

– oceny dotyczące nieczytelnych , skorodowanych numerów identyfikacyjnych.

– dokumentacje ustalenia parametrów technicznych, zakresu zużycia poszczególnych zespołów , przyczyn niesprawności układu czy podzespołu pojazdu.

– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych.

– ekspertyzy, opinie, oceny techniczne  – dotyczące wszelkich nietypowych spraw z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.