Inne oceny techniczne

Sporządzam :

  • opinie/oceny techniczne dotyczące zmian konstrukcyjnych pojazdów, np.: zmiana ilości miejsc, zmiana rodzaju pojazdu, określenie prawidłowej ładowności, nacisków osi, zmiana rodzaju zabudowy.
  • opinie na temat jakości przeprowadzonych napraw pojazdów.
  • oceny dotyczące nieczytelnych , skorodowanych numerów identyfikacyjnych.
  • dokumentacje ustalenia parametrów technicznych, zakresu zużycia poszczególnych zespołów , przyczyn niesprawności układu czy podzespołu pojazdu.
  • rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych.
  • ekspertyzy, opinie, oceny techniczne  – dotyczące wszelkich nietypowych spraw z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.