Wyceny pojazdów

Wykonuję:

  • oceny techniczne dotyczące określenia wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym.
  • wyceny wszystkich rodzajów pojazdów na dzień wskazany przez zleceniodawcę ( nawet do 20 lat wstecz ), z uwzględnieniem np.: utraty wartości rynkowej, przeprowadzonych napraw, specyfiki użytkowania.
  • wyceny pozostałości powypadkowych pojazdów.
  • wyceny pojazdów nietypowych tj: pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, pojazdów zabytkowych, kamperów, naczep, przyczep.

Wyceny opracowuję na podstawie oględzin pojazdu lub udostępnionej dokumentacji – na potrzeby Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego, Sądów,  firm leasingowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, transakcji prywatnych.